අපව අමතන්න

යූකිං ජුන්වේ විදුලි සමාගම, සමාගම.

ලිපිනය

ඒ 3 ගොඩනැගිල්ල ෆැන්ග්ඩොයුආන් කාර්මික කලාපය,

ලියුෂි නගරය, යූකිං නගරය, ෂෙජියැං, චීනය

විද්යුත් තැපෑල

දුරකථන

+86 13587789751 කොලින්

+86 15669876811  ජෙන්ග්

+86 13646516886 ලින්

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න