මැද පෙරදිග සහ උතුරු අප්‍රිකාවේ බල ආයෝජන ඉල්ලුම

2021 දී වැඩිවන විදුලි ඉල්ලුම සපුරාලීම සඳහා මැද පෙරදිග සහ උතුරු අප්‍රිකාවේ විදුලි ආයෝජන ඉල්ලුම ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 180 කට ආසන්න වනු ඇති බව අවබෝධ වී තිබේ.

වාර්තාවට අනුව, “බලශක්ති කර්මාන්ත ආයෝඡන සඳහා පෞද්ගලික අංශය සහ මූල්‍ය ආයතන සහභාගී වීම දිරිගන්වන අතරම, වැඩි වන ඉල්ලුමට සරිලන පරිදි යටිතල පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම සහ නව ව්‍යාපෘති වේගවත් කිරීම තුළින් රජයන් මෙම අභියෝගයට අඛණ්ඩව ප්‍රතිචාර දක්වයි.” මැද පෙරදිග සහ උතුරු අප්‍රිකාවේ බලශක්ති වෙළඳාම දැන් ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳපොළට වඩා බොහෝ පසුපසින් සිටින නමුත් විශාල ශක්‍යතාවක් තිබේ.

එම වාර්තාවෙන් ඇඟවෙන්නේ ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදන ධාරිතාව ඉහළ නැංවීම සඳහා අතිරේකයක් ලෙස විදුලි වෙළඳාමේ ඇති හැකියාව තවදුරටත් ගවේෂණය කිරීම සඳහා විවිධ රටවල රජයන්ට අසල්වැසි රටවල් සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කළ හැකි බවයි. මැදපෙරදිග සහ උතුරු අප්‍රිකාවේ සමහර ජාතික විදුලිබල ජාලයන් අන්තර් සම්බන්ධිතව පැවතුනද, ගනුදෙනු තවමත් අඩු මට්ටමක පවතින අතර ඒවා බොහෝ විට සිදු වන්නේ හදිසි අවස්ථා සහ විදුලිය ඇනහිටීම් වලදී පමණි. 2011 සිට ගල්ෆ් සහයෝගිතා කවුන්සිලයේ සාමාජික රටවල් ගල්ෆ් සහයෝගීතා මණ්ඩල අන්තර් සම්බන්ධතා වැඩසටහන (GCCIA) හරහා කලාපීය බලශක්ති වෙළඳාම සිදු කර ඇති අතර එමඟින් බලශක්ති ආරක්‍ෂාව ශක්තිමත් කළ හැකි අතර කාර්‍යක්‍ෂමතාවයේ ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ඉහළ නැංවිය හැකිය.

ජීසීසීඅයිඒ දත්ත වලට අනුව, 2016 දී අන්තර් සම්බන්ධිත විදුලි බල පද්ධතියක ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 400 ඉක්මවා ඇති අතර එයින් වැඩි ප්‍රමාණයක් ලැබුනේ ස්ථාපිත ස්ථාපිත ධාරිතාවයෙන් ය. ඒ අතරම, දැනට පවතින බලශක්ති යටිතල පහසුකම් වඩාත් කාර්‍යක්‍ෂම ලෙස භාවිතා කිරීමට ජාලක අන්තර් සම්බන්ධතාව ද උපකාරී වේ. ලෝක බැංකුවේ ඇස්තමේන්තු වලට අනුව, කලාපයේ බල උත්පාදන ධාරිතාව උපයෝගිතා අනුපාතය (ධාරිතා සාධකය) 42%ක් පමණක් වන අතර දැනට පවතින ජාලක අන්තර් සම්බන්ධතා ධාරිතාව 10%ක් පමණ වේ.

සහයෝගිතාවය ශක්තිමත් කර කලාපීය බල වෙළඳාම වැඩිදියුණු කිරීමට අපි බලාපොරොත්තු වුවද බලශක්ති සුරක්‍ෂිතතාව වැනි දියුණුවට බොහෝ අභියෝග බාධාවන් වේ. අනෙකුත් අභියෝග වලට ඇතුළත් වන්නේ බලවත් ආයතනික හැකියාවන් නොමැතිකම සහ පැහැදිලි නියාමන රාමු මෙන්ම සීමිත නිෂ්ක්‍රීය ධාරිතාව, විශේෂයෙන් ඉල්ලුමේ උච්චතම අවස්ථා වලදී ය.

වාර්තාව නිගමනය කළේ: “වැඩෙන ඉල්ලුම සහ බලශක්ති ප්‍රතිසංස්කරණ සපුරාලීම සඳහා මැද පෙරදිග සහ උතුරු අප්‍රිකානු කලාපය සඳහා බලශක්ති උත්පාදන ධාරිතාව සහ සම්ප්‍රේෂණ යටිතල පහසුකම් සඳහා අඛණ්ඩව විශාල ආයෝඡනයක් අවශ්‍ය වේ. ඉන්ධන ව්‍යුහය විවිධාංගීකරණය කිරීම කලාපය තුළ නොවිසඳුන ගැටලුවකි.


තැපැල් කාලය: ජුලි -02-2021